شناسه : 158460912

افتتاح کارگاه خیاطی و تولیدی پوشاک با برند آراگل در شهرستان خاتم افتتاح شد


افتتاح کارگاه خیاطی و تولیدی پوشاک با برند آراگل در شهرستان خاتم با حضور عطابخش مدیر کل بهزیستی استان به اتفاق معاونین،فاضلی فرماندار شهرستان خاتم و جمعی از مسئولین افتتاح شد


آدرس کوتاه :