افتتاح نخستین نمایشگاه ملزومات ازدواج در شهرستانم خاتم

افتتاح نخستین نمایشگاه ملزومات ازدواج در شهرستانم خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فاضلی فرماندار هدف از برگزاری این نمایشگاه؛ اجرای برنامه های فرهنگی و مشاوره ای و همچنین معرفی کالاهای ایرانی توسط صنوف شهرستان بیان کرد.

فاضلی خاطر نشان کرد:این نمایشگاه برای جوانان و خانواده ها ضمن برگزاری کارگاه های مشاوره در جهت انتخاب همسر و تاثیر ان در پایداری ازدواج کالاهای ایرانی به عنوان جهیزیه معرفی وبا شرایط ویژه در معرض فروش قرار میگیرد.

گفتنی است: در این نمایشگاه انجام امور مشاوره و آموزشی به زوجین و جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند توسط ادارات بهزیستی ، دادگستری،ورزش و جوانان، شبکه بهداشت و درمان و سازمان های مردم نهاد انجام میشود.

لازم به ذکر است :برگزاری این نمایشگاهبه همت فرمانداری و دفتر امور اجتماعی،فرهنگی استانداری در شهرستان خاتم به عنوان اولین نمایشگاه و به مدت 7 تا 10 روزدر معرض دید عموم قرار میگیرد.