افتتاح مدرسه عشایری شهید موسوی با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان در روستای برزگر

افتتاح مدرسه عشایری شهید موسوی با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان در روستای برزگر