شناسه : 140396642

افتتاح مدرسه عشایری شهید موسوی با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان در روستای برزگر


افتتاح دبستان عشایری شهید موسوی و بازدید از دبستان عشایری روستای توتک با حضور دانافرمدیرکل آموزش وپرورش استان، بخشدارمرکزی،رئیس آموزش وپرورش وسایرمسئولین درروستا برزگر


آدرس کوتاه :