افتتاح طرح آبیاری تحت فشار درشهرستان خاتم

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار درشهرستان خاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: لازم به ذکر است:طرح آبیار تحت فشار در محل هنرستان کشاورزی شهید مصطفی خمینی هرات به متراژ116 هکتار وبا اعتباری بالغ بر17914 میلیون ریال وبا 50 هکتار جالیز و 20 هکتار ذرت سطح کشت به بهره برداری رسید.