افتتاح دو ترمینال ضبط و فرآوری پسته در شهرستان خاتم

افتتاح دو ترمینال ضبط و فرآوری پسته در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "محمد امید" معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با حضور در شهرستان خاتم اقدام به افتتاح دو واحد ترمینال ضبط پسته نمودند.در این مراسم دو واحد ترمینال ضبط پسته "حسن بیاتی" و "عباس‌زاده" به بهره برداری رسید.این واحدهای صنعتی با اشتغال مستقیم ۱۵ نفر و غیر مستقیم ۳۰ نفر در شهرستان خاتم آغاز به کار نمودند