افتتاح دهها پروژه عمراني در شهرستان خاتم

افتتاح دهها پروژه عمراني در شهرستان خاتمبه مناسبت دهه مبارك فجر با حضور دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار، شاه حسيني فرماندار ، ائمه جمعه و مسئولين بيش از 17 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 260 ميليارد ريال در شهرستان خاتم به بهره برداري رسيد .

از جمله پروژه هاي افتتاح شده بلوار خليج فارس شهر هرات با اعتبار 45 ميليارد ريال ، ‍CNG شهر هرات با اعتبار 13 ميليارد ريال ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر مروست با اعتبار 5700 ميليون ريال و چند پروژه ديگر در زمينه كشاورزي، اشتغال ، مسكن محرومين ، عمران روستايي و روشنايي افتتاح گرديد .