شناسه : 338192

افتتاح حوزه علمیه خواهران كوثر شهرستان خاتم توسط نماینده ولی فقیه دراستان يزد


به گزارش روايط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : "آیت الله ناصری " نماینده ولي فقیه دراستان وامام جمعه یزد   در مراسم افتتاح حوزه علیمه كوثر خواهران   اظهار داشت : بايد ترويج و تبليغ دين وارزشهاي ديني والهي وجهه همت علما ومبلغين باشد ومردم نيزنسبت به ارزشها و آرمانهاي اسلامي و انقلاب اهتمام جدي داشته باشند و فرزندان خودرابااسلام ناب آشنا كنند.

به گزارش روايط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : "آیت الله ناصری " نماینده ولي فقیه دراستان وامام جمعه یزد  در مراسم افتتاح حوزه علیمه كوثر خواهران  اظهار داشت : بايد ترويج و تبليغ دين وارزشهاي ديني والهي وجهه همت علما ومبلغين باشد ومردم نيزنسبت به ارزشها و آرمانهاي اسلامي و انقلاب اهتمام جدي داشته باشند و فرزندان خودرابااسلام ناب آشنا كنند.

آدرس کوتاه :