افتتاح جاده هرابرجان – توتك در سفر وزير راه و ترابري به شهرستان خاتم

افتتاح جاده هرابرجان – توتك در سفر وزير راه و ترابري به شهرستان خاتم 

گفتني است جاده مذكور امتداد جاده شهربابك هرات - هرابرجان مي باشد كه مسير مذكور استانهاي جنوبي ( هرمزگان ، كرمان ، زاهدان و .. ) رابه استانهاي مركزي و اصفهان متصل مي نمايد و روزانه حدود دو هزار نوع از انواع وسائط نقليه از اين مسير عبور مي كنند و در صورت اصلاح مسير مذكور تردد به مراتب افزايش يافته و نقش مهمي را در توسعه شهرستان خواهد داشت .