افتتاح اتاق عمل بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات در سفر وزير راه و ترابري به اين شهرستان

افتتاح اتاق عمل بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات در سفر وزير راه و ترابري به اين شهرستان 

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين راستا اعلام كرد با بهره برداري از اين اتاق عمل  ديگر نيازي به اعزام بيماران به مركز استان نمي باشد و در گذشته بسياري از بيماران از قبيل مجروحان تصادفي و... مي بايست به بيمارستانهاي مركز استان اعزام مي شدند كه بسياري از اين مجروحان بدليل مسافت طولاني اين مسير جان خود را از دست مي دادند اما با راه اندازي اتاق عمل و استقرار پزشكان متخصص خوشبختانه ديگر شاهد چنين وقايعي نخواهيم بود .