شناسه : 155158740

آغاز عملیات و تکمیل راههای مواصلاتی شهرستان خاتم


فرماندار شهرستان خاتم ضمن بازدید از پروژه ساخت کمربندی جنوب شرق هرات از آغاز عملیات ساخت وساز کمربندی جنوب شرقی هرات و باند دوم کمربندی مروست خبرداد.

فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم با بیان اینکه اولویت اول شهرستان تکمیل راه‌های مواصلاتی است و در توسعه شهرستان نقش بسزایی دارد گفت: راه‌های مواصلاتی شهرستان خاتم با توجه به موقعیت جغرافیایی بعنوان چهار راه مواصلاتی استان‌های یزد، فارس، کرمان واصفهان، باید از ایمنی وآسفالت باکیفیتی برخوردار باشد.

فاضلی بیان کرد: عملیات ساخت وساز کمربندی شرقی شهر هرات که از سال ١٣٩۶شروع شده بود و ۹ کیلومتر از این پروژه نیز با اعتبار ۵ میلیارد تومان نیمه تمام مانده بود از امروز عملیات آسفالت چیپسیل سطحی این پروژه شروع شده است و برای تکمیل وبهره برداری آن دو ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

فاضلی از اجرای عملیات ساخت وساز باند دوم کمربندی شهر مروست خبرداد وگفت: ساخت وساز باند دوم کمربندی مروست از سه راه ابرکوه به روستای هرابرجان هم آغاز شده است و پروژه کمربندی دهستان چاهک نیز با تأمین اعتبار در سالجاری اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین بقیه اجرای پروژه مرمت وبهسازی مسیر هرات _هرابرجان هم که به طول یازده ونیم کیلومتر مرمت وبهسازی شده تا چند روز آینده کار عملیاتی این فاز هم شروع می‌شود.


آدرس کوتاه :