آغاز عملیات مرمت و ساماندهی قلعه ملکی هرات شهرستان خاتم

آغاز عملیات مرمت و ساماندهی قلعه ملکی هرات شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از مرمت و ساماندهی قلعه ملکی هرات خبر داد:

قلعه ملکی از قلعه های دوره افشاریه و زندیه بوده که هم کاربری مسکونی و هم نظامی داشته است. این قلعه با توجه به فضاهای داخلی آن هشتی ورودی، شاه نشین، کلنی های مسکونی، برج های دیده بانی، سیلو های نگهداری غله خوانین و رعایا، محل استقرار نگهبانان، اسطبل ها و محل نگهداری حیوانات به صورت روباز و فضاهای اضطراری برای زراعت و کشاورزی یکی از کاملترین قلعه های موجود در منطقه و استان می باشد. حمید مشتاقیان اضافه کرد: مرمت و ساماندهی قلعه ملکی از محل اعتبارات سال 1393 از بهمن ماه سال جاری شروع و تا اسفند ماه همین سال به پایان می رسد. میزان اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه 100 میلیون ریال است و نحوه اجرای آن به صورت امانی است و اهم آیتم های اجرایی شامل زیربندی و استحکام بخشی، کاهگل بدنه، دیوار چینی با خشت، کف سازی ورودی و... می باشد. این بنای تاریخی در سال 1387 با شماره ثبتی 24495 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.