اغاز عمليات گاز رساني به بخش مروست

اغاز عمليات گاز رساني به بخش مروست


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت ششم

مردم  شريف مروست از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي فرماندراي خاتم،در جريان سفر سوم استاندار به شهرستان خاتم و به دست ايشان عمليات اجرايي پروژه گازرساني به شهر و روستاهای مروست با                                                                                      برآورد اعتباری معادل 140 میلیارد ریال آغازگرديد.

گفتني است در ادامه گازرساني به شهرهاي مصوب سفر هيات محترم دولت به استان يزد، طي مراسمي که با حضور استاندار ، فرماندار و  جمعی از مدیران استان یزد، امام جمعه مروست، مدير عامل شركت گاز استان يزد و تني چند از مسئولين شهر مروست در روز سه شنبه مورخ 23/1/90 برگزار گردید کلنگ آغاز عمليات اجرايي اين پروژه به زمين زده شد.                                                                                                  

در همين رابطه با انجام این پروژه مردم شهر مروست و روستاهای طول مسیر از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.