شناسه : 346542
رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاتم خبرداد؛

آغاز به کار مرکز کاردرمانی بهزیستی شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "احمد تکتاز رئیس بهزیستی شهرستان خاتم گفت : مرکز کاردرمانی اداره بهزیستی شهرستان خاتم در نیمه اردیبهشت ۹۲ با بکارگیری یک نیروی (بومی) کاردرمان خانم فعالیت خود را با اهداف کاردرمانی در زمینه جسمانی ، توانبخشی کودکان با تاخیر حرکتی ، فلج مغزی ( CP ) ، توانبخشی بیماران سکته مغزی ، ضایعه نخاعی ، ام اس و مشکلات حرکتی مشابه ، در روزهای کاری شنبه و سه شنبه در اداره بهزیستی شهرستان خاتم شروع نموده است. تکتاز اظهار داشت:وجود این مکان و تجهیزات کاردرمانی باعث شده تا شهروندان دارای فرزند معلول مسافت تا مرکز استان را طی ننمایند .  
رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاتم خبرداد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "احمد تکتاز رئیس بهزیستی شهرستان خاتم گفت : مرکز کاردرمانی اداره بهزیستی شهرستان خاتم در نیمه اردیبهشت ۹۲ با بکارگیری یک نیروی (بومی) کاردرمان خانم فعالیت خود را با اهداف کاردرمانی در زمینه جسمانی ، توانبخشی کودکان با تاخیر حرکتی ، فلج مغزی (CP) ، توانبخشی بیماران سکته مغزی ، ضایعه نخاعی ، ام اس و مشکلات حرکتی مشابه ، در روزهای کاری شنبه و سه شنبه در اداره بهزیستی شهرستان خاتم شروع نموده است.

تکتاز اظهار داشت:وجود این مکان و تجهیزات کاردرمانی باعث شده تا شهروندان دارای فرزند معلول مسافت تا مرکز استان را طی ننمایند .

 

آدرس کوتاه :