آغاز برداشت پسته از سطح 8500 هكتار اراضي كشاورزي شهرستان خاتم

آغاز برداشت پسته از سطح 8500 هكتار اراضي كشاورزي شهرستان خاتمسيد ناصر امامي ميبدي با اشاره به افزايش قابل توجه باغات جديد و نونهال در شهرستان پيش بيني نمود كه شهرستان خاتم در آينده اي نزديك به مهمترين قطب توليد پسته استان يزد و كشور تبديل شود .

وي كيفيت پسته توليدي شهرستان خاتم را به لحاظ شرايط خاص آب و هوايي ، دارا بودن كشاورزاني سختكوش و پرتلاش و برداشت و فراوري بهداشتي آن با توجه به وجود ترمينالهاي  متعدد و استاندارد ضبط پسته  بسيار مطلوب ارزيابي و از ارقام اكبري و احمد آقايي بعنوان مهمترين ارقام پسته صادراتي شهرستان خاتم نام برد .

سيد ناصر امامي در پايان از حسن توجه و عنايت مديران ارشد استا ن مخصوصا استاندار محترم و رييس سازمان جهاد كشاورزي استان به كشاورزي شهرستان  خاتم تقدير و تشكر نمود .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم