شناسه : 348522
درمراسم تحليف

اعضای هيات رئيسه شوراهاي اسلامي بخش مركزي تعيين شدند


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه تحلیف شوراهاي اسلامي بخش مركزي  با حضور بخشدار مركزي و  نمايندگان شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش برگزار شد در این جلسه هيات رئيسه سني تشكيل پس از رأي گيري ميان كانديداهاي داوطلب هيات رئيسه شوراي اسلامي مشخص وپس از قرائت سوگند، درميان اعضاء اخذ آراي مخفي به عمل آمد   گفتنی است: دراین جلسه آقاي سعيد كنگي به عنوان رئيس شوراي بخش مركزي  ،آقاي مجيد برادران بعنوان نايب رييس  و نماينده شوراي شهرستان ، آقای سيد اكبر نبوي زاده  ، محمود كرمي و ناصر كرمي نيا بعنوان منشي شوراي اسلامي بخش مركزي انتخاب شدند
درمراسم تحليف
 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه تحلیف شوراهاي اسلامي بخش مركزي  با حضور بخشدار مركزي و  نمايندگان شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش برگزار شد در این جلسه هيات رئيسه سني تشكيل پس از رأي گيري ميان كانديداهاي داوطلب هيات رئيسه شوراي اسلامي مشخص وپس از قرائت سوگند، درميان اعضاء اخذ آراي مخفي به عمل آمد  

گفتنی است: دراین جلسه آقاي سعيد كنگي به عنوان رئيس شوراي بخش مركزي  ،آقاي مجيد برادران بعنوان نايب رييس  و نماينده شوراي شهرستان ، آقای سيد اكبر نبوي زاده  ، محمود كرمي و ناصر كرمي نيا بعنوان منشي شوراي اسلامي بخش مركزي انتخاب شدند

آدرس کوتاه :