شناسه : 361430
اعضای شورای اسلامی روستای چاهک از زحمات و تلاشهای آقای سید ناصر امامی فرماندار خاتم تقدیر و تشکر نمودند .

اعضای شورای اسلامی روستای چاهک از زحمات و تلاشهای آقای سید ناصر امامی فرماندار خاتم تقدیر و تشکر نمودند .


در پی بارندگی های اخیر و سیل گرفتگی اراضی کشاورزی ، جاده چاهک - هرات و بارش تگرگ و وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی آن دهستان آقای سید ناصر امامی فرماندار و رئیس ستاد حوادث شهرستان و اعضای این ستاد با حضور به موقع خود در جمع مردم این روستا از خسارتهای وارد شده بازدید نموده و ضمن برآورد خسارت و اعلام به مسئولین استان خواستار مساعدت به خسارت دیدگان شدند .
اعضای شورای اسلامی روستای چاهک از زحمات و تلاشهای آقای سید ناصر امامی فرماندار خاتم تقدیر و تشکر نمودند .
در این راستا اعضای شورای اسلامی آن روستا طی نامه شماره 564 مورخ 20/1/88 از فرماندار و اعضای ستاد حوادث شهرستان تقدیر و تشکر نمودند .
آدرس کوتاه :