اعضای شعب اخذ رای شهرستان خاتم تعیین شدند

اعضای شعب اخذ رای شهرستان خاتم تعیین شدندبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فرجام فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان خاتم در این جلسه به منظور تعیین اعضای شعب اخذ رأی برگزار شد،گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نماد واقعی توجه به رای مردم است و تاثیر بسیار زیادی در آینده نظام دارد.

وی افزود:مردم شهرستان خاتم در دوم اسفند98 حماسه دیگری را برای امنیت و عزت ایران رقم می زنند و با حضور هوشیارانه و آگاهانه خود در پای صندوق های رای، دشمنان نظام را ناامید می کنند

عکس و خبر/سمانه حیدری