اطلائیه

اطلائیهبدنبال سیر صعودی شناسایی بیماران کرونایی در شهرستان خاتم، رعایت اصول وپروتکلهای  بهداشتی، استفاده ازماسک و فاصله گذاری اجتماعی مهم ترین راهکارکنترل همه گیری این بیماری است ورعایت این اصول تا زمانی که بیماری درجامعه درچرخش باشد ضروری بوده وباید همچنان ادامه یابد بنابراین برای سلامتی خود وخانواده در
در خانه بمانید، به جز درمواقع ضروری ازمنزل خارج نشوید ودرصورت خروج حتما ازماسک استفاده نمایید.
در مراسمات و اجتماعات شلوغ شرکت نکنید.
فاصله فیزیکی حداقل ۲ متر را  رعایت کنید.
رعایت  بهداشت فردی وعمومی  را جدی بگیرید.
درپایان از همکاری ومشارکت همشهریان عزیز درمرحله موج اول این بیماری در فروردین ماه  سال جاری درمقابله با شیوع ویروس کرونا صمیمانه تشکر وقدردانی می نمایم وازهمه مردم فهیم شهرستان خاتم درخواست می کنم همانند مرحله قبل بارعایت اصول وموازین بهداشتی همکاری لازم رابا ستادپیشگیری ومقابله باویروس کرونا شهرستان به عمل آورید تا ازشیوع این ویروس خطرناک درسطح شهرستان جلوگیری نماییم.
جوادمیربهبودی
سرپرست فرمانداری خاتم ورئیس ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم