اطلاعیه؛

اطلاعیه؛1-تمام پارک ها و بوستان های محلی  با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی بازگشایی می گردد.

2-فعالیت  تمام اماکن سرپوشیده ، شهربازی ها و مراکز خرید و فروش در پارک ها و اطراق مردم در آنها ممنوع می باشد.

3- با توجه به زنجیره فعالیت های انسانی  مرتبط با زیارت گاه  و اماکن متبرکه ، محدودیت های فعلی تا نیمه اردیبهشت  ماه  همچنان ادامه  دارد.

4- به دلیل شکل گیری تراکم جمعیت ، نمازهای جمعه و جماعات تا پایان اردیبهشت ماه  برگزار نمی گردد.

 

 

 

     

                                            ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم