فرماندارخاتم

اشتغال و تولید، اولویت های اصلی شهرستان خاتم

فرماندار خاتم با بیان اینکه اولویت اصلی مدیریت در این شهرستان، ایجاد اشتغال و تولید است بر همکاری همه دستگاه ها و ارگان ها به منظور جذب سرمایه گذار برای نیل به این مقصود تاکید کرد.

فرجام فاضلی درگفتگو با روابط عمومی فرمانداری افزود: زیر ساخت های لازم در شهرستان خاتم به منظور فعالیت های اقتصادی فراهم است و باید جهت ایجاد ساختارهای مناسب در این زمینه تلاش کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در چند ناحیه صنعتی شهرستان با همت شرکت شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم گردیده که افراد متقاضی میتوانند ازاین فضا جهت استقرار واحدهای اقتصادی وتولیدی پس ازسیر مراحل واگذاری استفاده نمایند.
فاضلی بیان کرد: این شهرستان آمادگی کامل جهت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این شهرستان را دارد تا اشتغال و تولید در این شهرستان توسعه یابد.

IMG_20181004_084203_023.jpg