شناسه : 146782557

اشتغال جوانان مهمترین الویت شهرستان خاتم


ششمین جلسه کار گروه اشتغال با موضوع بررسی و پالایش مجدد کلیه طرح های در حال بررسی ویا ارسال شده موسسات عامل به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار،بخشداران و سایر اعضا در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری: محمودی در این نشست بیان نمود:با اشاره به آمار جمعیت سال 95 .96کاهش چشمگیر رشد جمعیت شهرستان در مقایسه باسایر شهرستانهای دیگر لزوم این امر مهم و برنامه ریزی به منظور اشتغال قشر جوان مهمترین الویت شهرستان دانست.

وی افزود:یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری جذب صحیح اعتبارات،اشتغال زایی واستفاده در راستای ایجاد اشتغال مستقیم و پایدار قشر جوانان عنوان نمود.


آدرس کوتاه :