شناسه : 350142

استقبال گسترده مردم خاتم از مواهب طبيعي در روز طبيعت


بنا بر گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم امسال دوازده و سيزده فروردين شور و حالي ديگر   داشت و مردم خونگرم و با صفاي شهرستان خاتم با استفاده از فرصت تعطيلات آغاز سال بيشترين بهره را از مواهب خداوندي و طبيعي شهرستان بردند. دراين ميان آنچه بيشتر از همه به چشم مي آمد حضور پر شور مسافرين نوروزي بود به گونه اي كه هزاران نفر از مسافرين نوروزي و ميهمانان و مردم   بومي مراسم سيزده بدر و روز طبيعت را در دامن طبيعت   بسيار زيباي شهرستان برگزار كردند. گفتني است سرچشمه هرات ،جنگلهاي باغ شادي چاهك ،مراتع و جنگلهاي بنه شهرستان ، روستاههاي هدف گردشگري كرخنگان و چنارناز و بختياري و باغ معدن و قناتو ، تپه دهلزنان مروست،مناطق زيباي چنار كر و بورمشو و قدمگاه و گوشه گوشه ديگر نقاط زيبا و ديدني خاتم امسال مملو از گردشگران طبيعت بود. گفتني است فرماندار و رييس ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان طي دو روز دوازدهم و سيزدهم فروردينماه جاري با بازديد از مناطق مختلف از نزديك به بررسي وضعيت طبيعت گردي و مسافران نوروزي پرداخت.

بنا بر گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم امسال دوازده و سيزده فروردين شور و حالي ديگر  داشت و مردم خونگرم و با صفاي شهرستان خاتم با استفاده از فرصت تعطيلات آغاز سال بيشترين بهره را از مواهب خداوندي و طبيعي شهرستان بردند.

دراين ميان آنچه بيشتر از همه به چشم مي آمد حضور پر شور مسافرين نوروزي بود به گونه اي كه هزاران نفر از مسافرين نوروزي و ميهمانان و مردم  بومي مراسم سيزده بدر و روز طبيعت را در دامن طبيعت  بسيار زيباي شهرستان برگزار كردند.

گفتني است سرچشمه هرات ،جنگلهاي باغ شادي چاهك ،مراتع و جنگلهاي بنه شهرستان ، روستاههاي هدف گردشگري كرخنگان و چنارناز و بختياري و باغ معدن و قناتو ، تپه دهلزنان مروست،مناطق زيباي چنار كر و بورمشو و قدمگاه و گوشه گوشه ديگر نقاط زيبا و ديدني خاتم امسال مملو از گردشگران طبيعت بود.

گفتني است فرماندار و رييس ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان طي دو روز دوازدهم و سيزدهم فروردينماه جاري با بازديد از مناطق مختلف از نزديك به بررسي وضعيت طبيعت گردي و مسافران نوروزي پرداخت.

آدرس کوتاه :