شناسه : 158085210
به روایت تصویر

استقبال پر شور مردم شهرستان خاتم از معاون امور مجلس رئیس جمهور


امیری معاون امور جلس رئیس جمهور در سفر به شهرستان خاتم پس کلنگ زنی دوپروژه در مروست درسفر بعدی خود به اتفاق فاضلی فرماندارمورد استقبال پر شور مردم و مسئولین شهرهرات قرار گرفت.


آدرس کوتاه :