شناسه : 13979718

استقبال سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در شهرستان خاتم شروع شده است


امروز دو گروه سرمایه گذار در زمینه فولاد و همچنین ایجاد مجتمع گردشگری با زاده رحمانی، فرماندار خاتم دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار مقرر شد فرمانداری پیگیری های لازم را جهت اخذ مجوز ایجاد کارخانه تولید شمش فولاد در مروست به عمل و همچنین کارشناسان فرمانداری با همراهی متقاضی سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع بزرگ رفاهی گردشگری در مناطق باغ شادی و قدمگاه هرات، گزارشی از وضعیت کلی و مزیت های نسبی منطقه به وی ارائه دادند.

امروز دو گروه سرمایه گذار در زمینه فولاد و همچنین ایجاد مجتمع گردشگری با زاده رحمانی، فرماندار خاتم دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مقرر شد فرمانداری پیگیری های لازم را جهت اخذ مجوز ایجاد کارخانه تولید شمش فولاد در مروست به عمل و همچنین کارشناسان فرمانداری با همراهی متقاضی سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع بزرگ رفاهی گردشگری در مناطق باغ شادی و قدمگاه هرات، گزارشی از وضعیت کلی و مزیت های نسبی منطقه به وی ارائه دادند.آدرس کوتاه :