شناسه : 340472

استقبال بي نظير مردم شهرستان خاتم از برنامه تلويزيوني گام برتر .


اختصاص سه قسمت از برنامه تلويزيوني گام برتر به شهرستان خاتم كه اولين قسمت آن با حضور سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان و دكتر وكيلي يكي از نخبگان شهرستان خاتم در عصر روز سه شنبه مورخ 9/6/89  از طريق شبكه استاني يزد پخش گرديد بازتاب خوبي در بين مردم شهرستان به خصوص مردم شهر مروست داشته است .  در اين برنامه آقاي وكيلي يكي از جوانان نخبه شهر مروست كه داراي مدرك دكتراي پزشكي اجتماعي و رتبه 13 كنكور سراسري مي باشند به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص مسائل و مشكلات شهرستان پرداخته و آقاي امامي فرماندار ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمينه زير ساخت هاي توسعه اي شهرستان و اقداماتي كه تاكنون به خصوص در زمينه هاي آموزشي ، ورزشي ، عمراني و ... انجام شده برنامه هاي آتي آن فرمانداري را اعلام نمودند . لازم به ذكر است عده زيادي از مردم و مسئولين شهرستان طي پيامهاي جداگانه اي مراتب تقدير و تشكر خود را از فرماندار خاتم اعلام نموده اند ضمن اينكه قسمت دوم اين   برنامه ساعت هجده و هفده دقيقه(18:17)عصر روز سه شنبه مورخ 16/6/89 با حضور فرماندار و استاد لاري پور از هنرمندان برجسته استان و شهرستان خاتم و قسمت سوم نيز عصر روز سه شنبه مورخ  23/6/89 با حضور فرماندار و   سيد شهاب الدين نورالديني مخترع و مبتكر جوان هراتي شهرستان خاتم   از طريق شبكه استاني تابان پخش خواهد شد . روابط عمومي فرمانداري ضمن دعوت از مردم شريف استان يزد و شهرستان خاتم به تماشاي اين برنامه ها از شبكه استاني يزد –تابان- به خاطر توجه به مناطق محروم تقدير و تشكر ميكند.                                                                                                                                                                                   روابط عمومي فرمانداري خاتم

اختصاص سه قسمت از برنامه تلويزيوني گام برتر به شهرستان خاتم كه اولين قسمت آن با حضور سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان و دكتر وكيلي يكي از نخبگان شهرستان خاتم در عصر روز سه شنبه مورخ 9/6/89  از طريق شبكه استاني يزد پخش گرديد بازتاب خوبي در بين مردم شهرستان به خصوص مردم شهر مروست داشته است .

 در اين برنامه آقاي وكيلي يكي از جوانان نخبه شهر مروست كه داراي مدرك دكتراي پزشكي اجتماعي و رتبه 13 كنكور سراسري مي باشند به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص مسائل و مشكلات شهرستان پرداخته و آقاي امامي فرماندار ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمينه زير ساخت هاي توسعه اي شهرستان و اقداماتي كه تاكنون به خصوص در زمينه هاي آموزشي ، ورزشي ، عمراني و ... انجام شده برنامه هاي آتي آن فرمانداري را اعلام نمودند . لازم به ذكر است عده زيادي از مردم و مسئولين شهرستان طي پيامهاي جداگانه اي مراتب تقدير و تشكر خود را از فرماندار خاتم اعلام نموده اند ضمن اينكه قسمت دوم اين  برنامه ساعت هجده و هفده دقيقه(18:17)عصر روز سه شنبه مورخ 16/6/89 با حضور فرماندار و استاد لاري پور از هنرمندان برجسته استان و شهرستان خاتم و قسمت سوم نيز عصر روز سه شنبه مورخ  23/6/89 با حضور فرماندار و  سيد شهاب الدين نورالديني مخترع و مبتكر جوان هراتي شهرستان خاتم  از طريق شبكه استاني تابان پخش خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري ضمن دعوت از مردم شريف استان يزد و شهرستان خاتم به تماشاي اين برنامه ها از شبكه استاني يزد –تابان- به خاطر توجه به مناطق محروم تقدير و تشكر ميكند.

                                                                                                                                                                                  روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :