استفاده از تفكر جوانان مشكلات كشور را حل مي‌كند

استفاده از تفكر جوانان مشكلات كشور را حل مي‌كند


فرماندارشهرستان خاتم

 فرماندار شهرستان خاتم  در جمع مشاوران جوان این شهرستان گفت: هم‌انديشي و استفاده از تفكر خلاق و پوياي جوانان و نخبگان بسياري از مشكلات كشور را حل مي‌كند.

محمد علي شاه حيسني تدبير مديران، تجربه بزرگان و هم‌انديشي و بهره‌وري از فكر خلاق جوانان مستعد و نخبه علاوه بر اينكه تمام مسائل و مشكلات توسعه‌اي را حل مي‌كند، مي‌تواند پرچم اقتدار ايران اسلامي را بر قله‌هاي موفقيت جهاني برافرازد.

وي ادامه داد: مشاوران جوان بايد در تمام بخش‌ها ارتباط و تعامل خوبي با مديران داشته باشند.

ايشان  ارائه راهكارهاي مفيد و سازنده براي عمران و آباداني شهرستان با استفاده از نقطه نظرات مردم موثر دانست  وافزود:هركسي طرحي دارد بايد مبتني برنظر مردم باشد و بايد نيازهاي مردم را برآورده سازد

فرماندارخاتم  افزود: توسعه شهرستان بايد برمبناي نياز و مطالبات مردم باشد توسعه اي كه نيازهاي مردم را دربر نگيرد پايدار نخواهد بود. و توسعه بايد برمبناي عدالت  و پذيرش واقعيت ها  صورت بگيرد

وي در پايان به  موضوع انتخابات اشاره و به حضورحداکثری مردم  تاکید نمودند .