شناسه : 336712

استاندار یزد از طريق وئدئو كنفرانس مشكلات مردم شهرستان خاتم را بررسي كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در اين طرح تمام کارشناسان از دفتر ارتباطات استانداری به محل اعزام شده و طی چند روز متوالی، تمام مشکلات روستاها، دهستان ها،بخش ها و مرکز شهرستان در تمام زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهند. براساس اين گزارش ضمن تكميل فرمها توسط كارشناسان دفتر ارتباطات مردمي استاندار ، از طريق سازمان هاي ذي ربط جهت مرتفع نمودن مشكلات پيگيري مي نمايند . برخی از این مشکلات که از این طریق حل نمی گردد، با حضور استاندار در شهرستان های نزدیک و در شهرستان های دور از مرکز استان، از طریق برنامه ویدئو کنفرانس بررسی می شود.   یکی از اهداف این طرح، جلوگیری از اطاله وقت مردم با توجه به بعد مسافت شهرستان خاتم   تا مركز   استان   كه مردم متحمل هزينه هاي زيادي مي شدند جلوگيري بعمل آمد   و بررسی نحوه عملکرد مدیران یکی دیگر از این اهداف اين طرح است.      

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در اين طرح تمام کارشناسان از دفتر ارتباطات استانداری به محل اعزام شده و طی چند روز متوالی، تمام مشکلات روستاها، دهستان ها،بخش ها و مرکز شهرستان در تمام زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهند. براساس اين گزارش ضمن تكميل فرمها توسط كارشناسان دفتر ارتباطات مردمي استاندار ، از طريق سازمان هاي ذي ربط جهت مرتفع نمودن مشكلات پيگيري مي نمايند . برخی از این مشکلات که از این طریق حل نمی گردد، با حضور استاندار در شهرستان های نزدیک و در شهرستان های دور از مرکز استان، از طریق برنامه ویدئو کنفرانس بررسی می شود.

 یکی از اهداف این طرح، جلوگیری از اطاله وقت مردم با توجه به بعد مسافت شهرستان خاتم  تا مركز  استان  كه مردم متحمل هزينه هاي زيادي مي شدند جلوگيري بعمل آمد  و بررسی نحوه عملکرد مدیران یکی دیگر از این اهداف اين طرح است.

 

 

 

آدرس کوتاه :