شناسه : 338422
فرماندار خاتم

از شروع به كار عمليات اجرايي 2 واحد كاشي و سراميك شهرستان تا يك ماه آينده خبر داد


شاه حسيني فرماندار خاتم با بيان اين مطلب افزود در جلسه اي كه با حضور معاون برنامه ريزي استاندار برگزار گرديد   به سرمايه گذاران 2 واحد توليدي كاشي و سراميك   يك ماه فرصت داده شد تا نسبت به شروع به كار عمليات اجرايي اين 2 واحد اقدام در غير اينصورت خلع يد گردند لازم به ذكر است تمام مراحل اداري واگذاري زمين و آب به اين 2 واحد طي چند روز گذشته تكميل گرديده . و ان شاء ا... با پشتكار سرمايه گذاران و حمايت مسئولين استاني و شهرستاني شاهد پيشرفت قابل توجه اين دو پروژه باشيم . و بتوانيم با راه اندازي واحدهاي صنعتي قطب صنعت را درشهرستان محروم خاتم فعال نموده و به رشد چشمگيري دست يابيم
فرماندار خاتم

شاه حسيني فرماندار خاتم با بيان اين مطلب افزود در جلسه اي كه با حضور معاون برنامه ريزي استاندار برگزار گرديد  به سرمايه گذاران 2 واحد توليدي كاشي و سراميك  يك ماه فرصت داده شد تا نسبت به شروع به كار عمليات اجرايي اين 2 واحد اقدام در غير اينصورت خلع يد گردند لازم به ذكر است تمام مراحل اداري واگذاري زمين و آب به اين 2 واحد طي چند روز گذشته تكميل گرديده . و ان شاء ا... با پشتكار سرمايه گذاران و حمايت مسئولين استاني و شهرستاني شاهد پيشرفت قابل توجه اين دو پروژه باشيم . و بتوانيم با راه اندازي واحدهاي صنعتي قطب صنعت را درشهرستان محروم خاتم فعال نموده و به رشد چشمگيري دست يابيم

آدرس کوتاه :