شناسه : 336332
فرماندار شهرستان خاتم

از تمام ظرفيت ها براي ارتقاء سطح علمي دانش آموزان شهرستان استفاده شود


فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه براي تحقق اهداف آموزشي بايد درجهت پرورش خلاقيت ونوآوري با استفاده از روش هاي نوين آموزشي تلاش شود افزود: از تمام ظرفيت ها براي ارتقاء سطح علمي دانش آموزان شهرستان   استفاده شود   به گزارش روابط عمومي فرمانداري" خاتم محمد علي شاه حسيني "درجلسه شوراي آموزش وپرورش   بارور كردن بنيه علمي وفراهم نمودن ظرفيت ها براي رشد دانش آموزان   را ضروري دانست   و برنامه ريزي درجهت ارتقاء رتبه علمي دانش آموزان دركنكور سراسري را   به عنوان اولويت كار مديريت شهرستان اعلام نمود   و تاكيد كرد: از همه ظرفيت ها براي تحقق اين امر فراهم شود. و موانع و مشكلات آموزش وپرورش را برطرف نموده و تحقق اين اصل وظيفه همه مجموعه هاي دست اندركار است كه آنچه لازمه موفقيت دانش آموزان درعرصه رقابت آزمون سراسري به عنوان دروازه ورود آموزش عالي است را فراهم نمايند   ودردستور كار مديريت به عنوان يك اولويت مهم باشد. فرماندار خاتم درپايان با درخواست از مديريت محترم آموزش وپرورش استان مبني برتوجه خاص به مناطق محروم از خانواده هاي   دانش آموزان   و فرهنگيان شهرستان كه درسال گذشته نقش موثري درقبولي دانش آموزان در كنكور سراسري داشته اند تقدير وتشكر نمود. گفتني است : درادامه اين جلسه موضوع چا لشها و موانع موجود دركنكور سراسري دانش آموزان دردستور كار قرار گرفت ومقرر شد بودجه كافي جهت جذب وتامين دبيران توانمند ،برنامه ريزي جهت دانش آموزان سال پيش دانشگاهي جاري وسال هاي اول ودوم دبيرستان صورت گيرد  
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه براي تحقق اهداف آموزشي بايد درجهت پرورش خلاقيت ونوآوري با استفاده از روش هاي نوين آموزشي تلاش شود افزود: از تمام ظرفيت ها براي ارتقاء سطح علمي دانش آموزان شهرستان  استفاده شود

  به گزارش روابط عمومي فرمانداري" خاتم محمد علي شاه حسيني "درجلسه شوراي آموزش وپرورش  بارور كردن بنيه علمي وفراهم نمودن ظرفيت ها براي رشد دانش آموزان  را ضروري دانست  و برنامه ريزي درجهت ارتقاء رتبه علمي دانش آموزان دركنكور سراسري را  به عنوان اولويت كار مديريت شهرستان اعلام نمود  و تاكيد كرد: از همه ظرفيت ها براي تحقق اين امر فراهم شود. و موانع و مشكلات آموزش وپرورش را برطرف نموده و تحقق اين اصل وظيفه همه مجموعه هاي دست اندركار است كه آنچه لازمه موفقيت دانش آموزان درعرصه رقابت آزمون سراسري به عنوان دروازه ورود آموزش عالي است را فراهم نمايند  ودردستور كار مديريت به عنوان يك اولويت مهم باشد.

فرماندار خاتم درپايان با درخواست از مديريت محترم آموزش وپرورش استان مبني برتوجه خاص به مناطق محروم از خانواده هاي  دانش آموزان  و فرهنگيان شهرستان كه درسال گذشته نقش موثري درقبولي دانش آموزان در كنكور سراسري داشته اند تقدير وتشكر نمود.

گفتني است : درادامه اين جلسه موضوع چا لشها و موانع موجود دركنكور سراسري دانش آموزان دردستور كار قرار گرفت ومقرر شد بودجه كافي جهت جذب وتامين دبيران توانمند ،برنامه ريزي جهت دانش آموزان سال پيش دانشگاهي جاري وسال هاي اول ودوم دبيرستان صورت گيرد

 

آدرس کوتاه :