شناسه : 1470514
بخشدار مركزي خاتم :

از تصويب طرح هادي روستاهاي شيخ آباد و حسن آباد خوانسار از توابع دهستان فتح آباد و روستاهاي اسلام آباد چاه منج و شهرياري سفلي از توابع دهستان چاهك خبر داد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " از تصويب طرح هادي روستاي شيخ آباد ، حسن آباد خوانسار از توابع دهستان فتح آباد و روستاهاي اسلام آباد چاه منج و شهرياري سفلي از توابع دهستان چاهك خبر داد جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت درجلساتي كه با حضور اعضاء كميته تصويب در بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان برگزار گرديد طرح هادي روستاهاي شيخ آباد هرات ، حسن آباد خوانسار ، اسلام آباد چاه منج و شهرياري سفلي از توابع بخش مركزي خاتم پس از بحث و يررسيهاي لازم و انجام جلسات كميته فني و كارشناسي با پاره اي از اصلاحات به تصويب رسيد . ايشان همچنين خاطر نشان كرد : روستاي شيخ آباد هرات واقع در حريم شهر جزء چهار روستايي است كه براي اولين بار انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي درآن برگزار و نيز با پيگيريهاي انجام شده مجوز دهياري اين روستا نيز از طريق وزارت كشور صادر و در حال حاضر داراي دهياري مي باشد
بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " از تصويب طرح هادي روستاي شيخ آباد ، حسن آباد خوانسار از توابع دهستان فتح آباد و روستاهاي اسلام آباد چاه منج و شهرياري سفلي از توابع دهستان چاهك خبر داد
جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت درجلساتي كه با حضور اعضاء كميته تصويب در بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان برگزار گرديد طرح هادي روستاهاي شيخ آباد هرات ، حسن آباد خوانسار ، اسلام آباد چاه منج و شهرياري سفلي از توابع بخش مركزي خاتم پس از بحث و يررسيهاي لازم و انجام جلسات كميته فني و كارشناسي با پاره اي از اصلاحات به تصويب رسيد .
ايشان همچنين خاطر نشان كرد : روستاي شيخ آباد هرات واقع در حريم شهر جزء چهار روستايي است كه براي اولين بار انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي درآن برگزار و نيز با پيگيريهاي انجام شده مجوز دهياري اين روستا نيز از طريق وزارت كشور صادر و در حال حاضر داراي دهياري مي باشد
آدرس کوتاه :