شناسه : 343302
فرماندارشهرستان خاتم

اردو‌های راهيان ‌نور زمينه آشنايی دانش‌آموزان با مبانی فرهنگ ايثار و شهادت را فراهم می‌كند


فرماندار شهرستان خاتم گفت:اعزام دانش‌آموزان به راهيان ‌نور يك كار فرهنگی است كه می‌تواند در روحيه‌بخشی به نسل جوان و آشنا شدن آنها با مبانی فرهنگ ايثار و شهادت بسيار مؤثر و تأثيرگذار باشد.
فرماندارشهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندار در نشست برنامه ریزی اعزام كاروان راهيان‌نور دانش‌آموزان پسر شهرستان خاتم ، با اعلام اين مطلب بیان داشت:راه‌اندازی طرح راهيان ‌نور و اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملياتی سبب شده ‌است تا فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه توسعه پیدا کند.

در ادامه اين نشست سرهنگ محمد رضا عطائی ،فرمانده  ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خاتم دستورالعمل و برنامه‌های اعزام كاروان راهيان نور را تبيين كرد و يادآور شد: اميدواريم در اعزام گروه پسران با مشكلاتی روبه‌رو نبوده و به سهولت و با كمترين دغدغه اين اعزام‌ها هم مانند گذشته به نحو احسن صورت بگيرد.

 

آدرس کوتاه :