اردوي فرهنگي – آموزشي دهياران و شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي خاتم به مشهد مقدس با هماهنگي دفترمدير كل امور روستايي و فرماندارخاتم انجام شد

اردوي فرهنگي – آموزشي دهياران و شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي خاتم به مشهد مقدس با هماهنگي دفترمدير كل امور روستايي و فرماندارخاتم انجام شد


بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت اردوي فرهنگي -  آموزشي دهياران  و شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي خاتم به مشهد مقدس با هماهنگي دفترمدير كل  امور روستايي استانداري و فرماندار خاتم انجام شد .
ايشان خاطر نشان كرد به منظور تجليل ازعملكرد دهياران و شركت تعاوني دهياريها  اردوي  5 رو زه اي به مشهد مقدس صورت گرفت كه در اين سفر معنوي - آموزشي دهياران ضمن زيارت مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج (ع)و امامزادگان ياسر و ناصر( برادران امام رضا (ع) ) از مجموعه گردشگري سد چاليدره و ساير اماكن گردشگري نيز بازديد نمودند و همچنين در طول سفر جلسات آموزشي در ارتباط با مسائل و مشكلات روستاها با حضور دهياران برگزار و تصميمات اساسي اتخاذ گرديد .