شناسه : 17638150

اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد


 بسوز ای دل که امروز اربعین است       عزای پورختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت                      سراسر درس، بهر مسلمین است اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد روابط عمومی فرمانداری خاتم

 بسوز ای دل که امروز اربعین است       عزای پورختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت                      سراسر درس، بهر مسلمین است

اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد

روابط عمومی فرمانداری خاتمآدرس کوتاه :