ادای احترام استاندار یزدبه مقام شامخ شهدای شهرستان خاتم

ادای احترام استاندار یزدبه مقام شامخ شهدای شهرستان خاتم
به گزارش روابط عممی فرمانداری خاتم:"محمدعلی طالبی" استاندار یزد در سفر به شهرستان خاتم و اولین برنامه خود به مقام شهدای ایثار و مقاومت ادای احترام کرد.
شورای اداری شهرستان خاتم و افتتاح چند پروژه عمرانی و زیرساختی از دیگر برنامه های این سفر بودکه با حضور استاندار یزد،مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت