اداره مسكن و شهرسازي شهرستان خاتم در سالروز ميلاد امام رضا (ع) راه اندازي مي شود.

اداره مسكن و شهرسازي شهرستان خاتم در سالروز ميلاد امام رضا (ع) راه اندازي مي شود.


فرماندار شهرستان خاتم:

سيد ناصر امامي ميبدي در گفتگو با خبرنگارايرنا گفت : با پيگيري هاي مكرر و چندين دفعه بدقولي رياست  وقت سازمان مسكن و شهرسازي استان پيرو جلسه و بازديدي كه روز گذشته سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي استان از شهرستان خاتم داشتند مقرر گرديد اداره مسكن و شهرسازي شهرستان خاتم در سالروز ميلاد امام رضا (ع) راه اندازي گردد .

وي افزود اميدوارم با اين اقدام جلوي تخلفات زمين خواران و سودجويان گرفته شده همچنين مشكل مراجعات شهروندان محترم حل و فصل گردد و در اجراي پروژه هاي سفر دوم رئيس محترم جمهوري در حوزه مسكن و شهرسازي تسريع گردد.