اداره تعزيرات شهرستان خاتم راه اندازي خواهد شد .

اداره تعزيرات شهرستان خاتم راه اندازي خواهد شد .فرماندار در ادامه با اشاره به تفاوت قيمتها در بعضي از اقلام در اين شهرستان در مقايسه به شهرستان ديگر استان افزود متاسفانه به دليل عدم وجود اداره تعزيرات بعضي افراد سود جو ومتخلف با افزايش قيمت برخي از كالاها باعث ايجاد اختلاف قيمت با ساير شهرستانها گرديده اند كه انشاءا... با راه اندازي و نظارت اداره تعزيرات با متخلفين برخورد خواهد شد . بخصوص در ايام نوروز كه مردم بيشتر خريد خود از جمله پوشاك ،فرش و ..... را در اين ايام انجام مي دهند مي بايست اداره تعزيرات با نظارت بيشتر در جهت كنترل قيمتها اقدام نمايد .

وي در پايان از مردم شهرستان خواست هرگونه شكايت و پيشنهاد و انتقاد خود را در خصوص تورم ،گرانفروشي و.... به اداره مذكور كه در محل صندوق مهر امام رضا (ع) داير خواهد شد منعكس نمايند .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم