شناسه : 158682863

آخرین گزارش پایانی مسئولین کمیته های ستاد انتخاباتی شهرستان خاتم


ارائه گزارش توسط مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان خاتم به رئیس ستاد انتخابات در ساعات پایانی مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری خاتم


آدرس کوتاه :