آخرين جلسه شوراي اداري سال 90شهرستان خاتم تشكيل شد

آخرين جلسه شوراي اداري سال 90شهرستان خاتم تشكيل شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، اين  جلسه روز شنبه با حضور فرماندار شهرستان خاتم ، ائمه جمعه و تمامي مسوولان شهرستان در فرمانداري خاتم تشكيل شد.

"محمد علي شاه حسيني" فرماندار شهرستان خاتم در اين جلسه با بيان اينكه سال 1390با همه فراز و نشيب هاي آن روزهاي پاياني خود را طي مي كند افزود: برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مهم ترين وقايع سالجاري بود كه با نظم و پرشور برگزار شد.

وي از حضور بي نظير ملت ايران در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تقدير و تشكر كرد و اظهار داشت: مجريان برگزاري انتخابات نيز زحمات و تلاش هاي بسياري در بحث افزايش امنيت و سلامت اين حماسه ملي داشتند.

اين مقام مسؤ ل يادآور شد: انشاء ا... كه مرحله دوم انتخابات در شهرستان خاتم نيز مانند 12اسفند به نحو مطلوبي برگزار و با استقبال بي نظير مردم روبرو شود.

شاه حسيني در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل اتاق فكر براي تصميم گيري و تصميم سازي براي مردم با مشاركت خود آنان خبر داد و تصريح كرد: جلب مشاركت بيشتر و بهره گيري مطلوب از ظرفيت هاي صاحبنظران و صاحبان انديشه به عنوان بازوي مشورتي مديران در راستاي شناسايي موانع ، مشكلات و نيازهاي اصلي جامعه ، همچنين يافتن ايده ها و راه حل هاي جديد براي رفع اين  موانع و نيازها از اهداف تشكيل اتاق فكر است.

فرماندار خاتم تصميم گيري مديران و ارتقاي سطح كيفي مديريت مديران با شناخت و آگاهي از نظرات، ايده ها و نيازهاي مردم،ايجاد محيطي تعاملي  و خلاقانه براي توليد انديشه هاي نو و ايجاد فرصتي براي بومي سازي برنامه ها را از ديگر اهداف ايجاد اين اتاق فكر برشمرد.