شناسه : 345382
فرماندار خاتم خبرداد

اختصاص ۱۵ لیتر آب به صنعت شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی "فرماندار شهرستان خاتم   گفت:در جلسه ای که اخیرا با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد، داشته ایم به منظور توسعه بخش صنعت شهرستان وی با اخذ مجوز از وزیر با اختصاص ۱۵ لیتر آب در ثانیه به این بخش موافقت کرد. شاه حسینی افزود:از این ۱۵ لیتر ،۳لیتر آب به کارخانه کاشی طاووس خاتم و ۱۲ لیتر باقی مانده به واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است.  
فرماندار خاتم خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی "فرماندار شهرستان خاتم  گفت:در جلسه ای که اخیرا با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد، داشته ایم به منظور توسعه بخش صنعت شهرستان وی با اخذ مجوز از وزیر با اختصاص ۱۵ لیتر آب در ثانیه به این بخش موافقت کرد.

شاه حسینی افزود:از این ۱۵ لیتر ،۳لیتر آب به کارخانه کاشی طاووس خاتم و ۱۲ لیتر باقی مانده به واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است.

 

آدرس کوتاه :