اختصاص مبلغ یکصد و پنچاه میلیارد ریال جهت بنگاههای زودبازده درشهرستان خاتم

اختصاص مبلغ یکصد و پنچاه میلیارد ریال جهت بنگاههای زودبازده درشهرستان خاتم


فرماندار خاتم اعلام کرد

"محمد علی شاه حسینی" با اعلام این مطلب بیان داشت: سهمیه شهرستان خاتم از محل بنگاه های زودبازده مبلغ 150میلیارد ریال می باشد که برای  ایجاد اشتغال و توسعه شهرستان اختصاص داده می شود.

فرماندار خاتم همچنین اعلام داشت: افرادی که طرح اشتغال زائی دارند می توانند به فرمانداری خاتم مراجعه و متقاضی تسهیلات باشند.