شناسه : 341692
فرماندار خاتم اعلام کرد

اختصاص مبلغ یکصد و پنچاه میلیارد ریال جهت بنگاههای زودبازده درشهرستان خاتم


"محمد علی شاه حسینی" با اعلام این مطلب بیان داشت: سهمیه شهرستان خاتم از محل بنگاه های زودبازده مبلغ 150میلیارد ریال می باشد که برای   ایجاد اشتغال و توسعه شهرستان اختصاص داده می شود. فرماندار خاتم همچنین اعلام داشت: افرادی که طرح اشتغال زائی دارند می توانند به فرمانداری خاتم مراجعه و متقاضی تسهیلات باشند.  
فرماندار خاتم اعلام کرد

"محمد علی شاه حسینی" با اعلام این مطلب بیان داشت: سهمیه شهرستان خاتم از محل بنگاه های زودبازده مبلغ 150میلیارد ریال می باشد که برای  ایجاد اشتغال و توسعه شهرستان اختصاص داده می شود.

فرماندار خاتم همچنین اعلام داشت: افرادی که طرح اشتغال زائی دارند می توانند به فرمانداری خاتم مراجعه و متقاضی تسهیلات باشند.

 

آدرس کوتاه :