شناسه : 337642

اختصاص بيش از 17ميليارد ريال اعتبار به شبکه آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم


مدیر آبفای روستایی شهرستان خاتم   از تخصیص 17 میلیارد و 667 میلیون ریال از ابتدای سالجاری   به شبکه آب و فاضلاب روستایی این شهرستان خبر داد.   به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، «حیدر کاظمی پور » با اعلام این خبر افزود: این میزان اعتبار به 24پروژه به منظور   ساخت دو مخزن هزار متر مکعبی درروستاهای ترکان ، هرابرجان، و چاهک ، تعویض   شبکه های انتقال و توزیع فرسوده ، حصارکشی تاسیسات روستاهای تابعه هزینه خواهد شد.    وی اظهار امیدواری کرد: با اقداماتی که درحال انجام است شاهدکاهش محسوس هدررفت آب و همچنین جلوگیری از قطعی آب در روستاهای شهرستان باشیم. لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از   4هزارو650   اشتراک تحت پوشش امور آبفاي روستايي اين شهرستان قرار دارند.

مدیر آبفای روستایی شهرستان خاتم  از تخصیص 17 میلیارد و 667 میلیون ریال از ابتدای سالجاری  به شبکه آب و فاضلاب روستایی این شهرستان خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، «حیدر کاظمی پور » با اعلام این خبر افزود: این میزان اعتبار به 24پروژه به منظور  ساخت دو مخزن هزار متر مکعبی درروستاهای ترکان ، هرابرجان، و چاهک ، تعویض  شبکه های انتقال و توزیع فرسوده ، حصارکشی تاسیسات روستاهای تابعه هزینه خواهد شد.

   وی اظهار امیدواری کرد: با اقداماتی که درحال انجام است شاهدکاهش محسوس هدررفت آب و همچنین جلوگیری از قطعی آب در روستاهای شهرستان باشیم.لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از  4هزارو650  اشتراک تحت پوشش امور آبفاي روستايي اين شهرستان قرار دارند.

آدرس کوتاه :