شناسه : 158858849

احیای فرهنگ سیاه چادر بافی عشایری در شهرستان خاتم


در استانه هفته صنایع دستی میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق رئیس اداره میراث فرهنگی ضمن بازدید ازبافت سیاه چادر عشایری در روستای بختیاری از احیای مجدد این رشته در شهرستان خاتم خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جواد میربهبودی در این بازدید بیان کرد برپایی سیاه چادر های عشایری می تواند به حفظ سنت های عشایری و صیانت از میراث فرهنگی غنی کشور کمک کند.
وی بیان کرد: باتوجه به منسوخ شدن رشته چادر سیاه بافی با پیگیری های صورت گرفته و با بکار گیری زنان میانسال و باتجربه در صدد توسعه و ترویج و همچنین آموزش این رشته به جوانان و احیای آن در شهرستان خاتم هستیم.
ایشان بیان کرد با توجه به آمار اخـتصاص یافته عشایر در شهرستان خاتم در تلاشیم که این اثرملموس رابا کمک اداره میراث فرهنگی به عنوان  اثر ملی در شهرستان خاتم به ثبت برسانیم.
آدرس کوتاه :