احداث زمین چمن دوم هرات ، سالن کشتی ، خرید یک دستگاه مینی بوس و اهدای جوائزی برای مدال اوران المپیاد استان تصویب شد

احداث زمین چمن دوم هرات ، سالن کشتی ، خرید یک دستگاه مینی بوس و اهدای جوائزی برای مدال اوران المپیاد استان تصویب شد


درسفر مدیر کل ورزش و جوانان استان به شهرستان خاتم اعلام شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "عباس دهقان"  مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان در سفربه شهرستان خاتم  ابتدا با محمد علی  شاه حسینی فرماندار شهرستان دیدار و در این جلسه گزازشی از ورزش شهرستان طی چند سال گذشته توسط فرماندار ارائه شد. و دراین جلسه  مدیر کل ورزش و جوانان استان  از تصویب احداث زمین چمن دوم هرات ، سالن کشتی ، خرید یک دستگاه مینی بوس و اهدای جوائزی برای مدال اوران المپیاد استان خبر داد

براساس این گزارش  مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان در ادامه  از استخرشنا ، زمین چمن و سالن های ورزشی شهرستان بازدید  کرد .

مدیر کل ورزش وجوانان استان  همچنین دراین سفر با بخشدار مروست دیدار واز اماکن ورزشی بخش مروست  بازدید کرد.