شناسه : 160014927

اجرای طرح های آبخیزداری خاتم با ۲۰ میلیارد ریال بودجه


فرماندار خاتم گفت: ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ملی و صندوق توسعه در اجرای طرح های مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری به این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم  افزود: با پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد با تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مختلفی در بخش های توسعه و احیای جنگل، آبخیزداری، مرتع، زمین و طرح ترسیب کربن در راستای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از عرصه های طبیعی در شهرستان در حال اجراست.

 
آدرس کوتاه :