شناسه : 362080
اجراي برنامه مشترك صبح آمد درشهرستان خاتم

اجراي برنامه مشترك صبح آمد درشهرستان خاتم


برنامه صبح آمد با تلاش همكاران صدا و سيماي مركز يزد وحضورعوامل برنامه صبح آمد درشهرستان خاتم اجرا مي شود
اجراي برنامه مشترك صبح آمد درشهرستان خاتم

فرماندارخاتم با علام اينكه برنامه زنده صبح آمدبه صورت زنده ازشهريستان خاتم درتاريخ 9خرداد ازشبكه سه سيما بخش خواهدشدافزود:دراين برنامه كه جمعي ازمسئولين شهرستان درآن شركت خواهندداشت ضمن معرفي توانمنديها وپتانسيل هاي شهرستان ازجمله اماكن تاريخي ،جاذبه هاي گردشگري وهمچنين صنايع دستي به نمايش درخواهدآمدوبرنامه صبح آمدكه با اجراي مجري توانمندشبكه سه سيما، سيدمحمدحسيني و عباس گلرسان برگزارمي گرددفرصت خوبي است تا پتانسيل وظرفيت هاي شهرستان درمعرض ديدهموطنان وبينندگان اين برنامه قرارگيرد.

                                                                                                                                                                                          رستگارخبرنگارشهرستان  

آدرس کوتاه :