شناسه : 337982
فرماندار شهرستان خاتم

اتاق فكر و توسعه بايد موتور محركه شهرستان و نهادي براي تصميم سازي باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم در جلسه اي با حضور "شاه حسيني" فرماندار خاتم كارگروههاي اتاق فكر و توسعه به بررسي اولويت ها و دستور كار خود پرداختند . "محمد علي شاه حسيني " فرماندار خاتم در اين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان در بخش كشاورزي ، گردشگري ، توسعه صنعتي و آموزش عالي اعلام نمود اتاق فكر و توسعه بايد موتور محركه شهرستان و نهادي براي تصميم سازي در جهت انتخاب بهترين تصميم ها با استفاده از فكر نخبگان و خلاقيت هاي جوانان باشد . در ادامه اين جلسه معرفي اتاق فكر و توسعه،استفاده از نظرات نخبگان ، برگزاري همايش كارآفريني ، تهيه كتاب شهرستان و راه اندازي مجتمع هاي گلخانه اي از مواردي بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .    
فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم در جلسه اي با حضور "شاه حسيني" فرماندار خاتم كارگروههاي اتاق فكر و توسعه به بررسي اولويت ها و دستور كار خود پرداختند .

"محمد علي شاه حسيني " فرماندار خاتم در اين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان در بخش كشاورزي ، گردشگري ، توسعه صنعتي و آموزش عالي اعلام نمود اتاق فكر و توسعه بايد موتور محركه شهرستان و نهادي براي تصميم سازي در جهت انتخاب بهترين تصميم ها با استفاده از فكر نخبگان و خلاقيت هاي جوانان باشد .

در ادامه اين جلسه معرفي اتاق فكر و توسعه،استفاده از نظرات نخبگان ، برگزاري همايش كارآفريني ، تهيه كتاب شهرستان و راه اندازي مجتمع هاي گلخانه اي از مواردي بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .  

 

آدرس کوتاه :