شناسه : 343842
مورد بررسی قرار گرفت

آب شرب روستاهای چنار ناز ، گرخنگان و برزگر


بررسی آب شرب روستاهای کرخنگان ، چنارناز و برزگر دردیدار فرماندار خاتم با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان
مورد بررسی قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین دیدار که با حضور "محمد علی شاه حسینی فرماندار" و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان برگزار شد ، مسائل و مشکلات آب روستاهای کرخنگان ، چنارناز و برزگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقررگردید شرکت آب و فاضلاب روستائی با همکاری شرکت آب منطقه ای دراین خصوص اقدام لازم را بعمل آورد.

آدرس کوتاه :