ابراز رضايت فرماندارخاتم از روند اجراي پروژه هاي عمراني بخش مركزي

ابراز رضايت فرماندارخاتم از روند اجراي پروژه هاي عمراني بخش مركزيغلامرضا عطايي بخشدار مركزي نيز در اين بازديد در ارتباط با اعتبارات در نظر گرفته شده جهت اجراي پروژه هاي مذكور توضيحات لازم را ارائه و خاطر نشان كرد اعتبار كنوني جهت ا جراي حدود 70% درصد از پروژه هاي مذكور مي باشد كه جهت اتمام پروژه به اعتباري حدود 400 ميليون ريال ديگر نياز مي باشد كه از مسئولين ذيربط مي خواهم در اين خصوص مساعدت لازم معمول نمايند .

  وي پايان از همكاري مهندس امامي مدير كل محترم امور روستايي استانداري و كارشناسان آن حوزه به خاطر همكاري و اختصاص اعتبارات لازم به پروژه هاي اين بخش تقدير و تشكر نموده و از شروع عمليات احداث سه راهي روستاي سليم آباد كه از پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري مي باشد خبر داد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم