« خدمت به خلق خدا وسيله تقرب الهي است .»

« خدمت به خلق خدا وسيله تقرب الهي است .»


فرماندار خاتم :

به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست فرماندار خاتم ، بخشدار مروست و تعدادي از مسئولين شهرستان با حضور در حسينيه سيد الشهداء هرابرجان با مردم اين روستا ديدار كردند .در اين ديدار دوستانه و صميمي كه حدود 70 نفر از مردم در اين روستا حضور داشتند هريك از مسئولين به مشكلات مردم در حضور فرماندار پاسخ و قول پيگيري دادند .

محمدعلي شاه حسيني فرماندار خاتم خدمت به خلق خدا را وسيله تقرب الهي دانست و مشكلات اين روستا از قبيل مالكيت زمينهاي آن ، مشكلات قنات شور ، و برق رساني به شهرك بالادست روستاي هرابرجان مورد بررسي قرار گرفت  .