«بيش از 25 درصد مردم خاتم در سال گذشته عضو كتابخانه‌هاي عمومي شده‌اند.»

«بيش از 25 درصد مردم خاتم در سال گذشته عضو كتابخانه‌هاي عمومي شده‌اند.»


فرماندار شهرستان خاتم اعلام كرد:

او ادامه داد: «يك كتابخانه جديد هم حداكثر تا 2 ماه آينده در اين شهر افتتاح مي‌شود كه در روستاي فتح‌آباد قرار دارد.»

 

 

 

 

امامي ميبدي با اشاره به افزايش تعداد اعضاي كتابخانه‌هاي خاتم در ماه‌هاي گذشته گفت: «اعضاي كتابخانه‌هاي خاتم 1300 نفر بودند كه با اجراي برنامه‌هاي تشويقي اين رقم به 8600 نفر رسيد. علاوه بر اين سرانه كتاب براي هر فرد در خاتم 6 درصد كتاب بود كه اين رقم در يك سال گذشته به 9 درصد رسيده و درنظر داريم آن را به رقم 5/1 كتاب به ازاي هر فرد برسانيم.»

 

 

 

 

وي با اشابه به تسويه‌حساب شهرداري‌هاي هرات و مروست در سال گذشته گفت: «اين دو شهرداري از سال 73 تا به حال سهم نهاد كتابخانه‌هاي عمومي از محل درآمدهاي شهرداري را پرداخت نكرده بودند كه تمام اين مبلغ به طور يك جا در سال گذشته تسويه شد.»

 

 

 

 

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به راه‌اندازي كتابخانه‌ سيار در شهرستان خاتم گفت: «اين كتابخانه در روستاهاي شهرستان توقف كرده و به روستاييان كتاب امانت مي‌دهد كه با استقال خوبي مواجه شده است.»

 

 

امامي ميبدي در رابطه با ساير برنامه‌هاي فرهنگي شهرستان افزود: «امسال دو مجتمع فرهنگي و هنري را در سفر هيأت دولت تعريف كرديم كه كتابخانه ديجيتال، گالري و نمايشگاه، سالن چندمنظوره براي نمايش تئاتر و فيلم و... هم در آنها پيش‌بيني شده و با كمك خيرين زمين آنها تهيه و بزودي ساخته خواهد شد.»